ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Առևտրի տունը տրամադրում է առևտրային տարածքներ մասնագիտացված բաժիններով մի շարք ապրանքների վաճառքների կազմակերպման համար, ցուցաբերում վաճառքների մարքեթինգային և գովազդային աջակցություն ԿԵՆՏՐՈՆ հեռուստաալիքի միջոցով, համատեղ ծրագրով միասնական գործունեություն ծավալում առևտրի տան և այնպիսի բանկերի միջև, ինչպիսիք են, «Ֆարմկրեդիտ», «ԱԿԲԱ բանկ» և «Անելիք» բանկերը, որոնք աջակցում են կահույքի, բարդ տեխնիկական ապրանքների և այլ տեխնիկական սրաքերի վարկային գնման հարցում։ «Ար-Բե» առևտրի տունը պաշտոնապես մասնակցում է պետական մրցակցային գնումների ընթացակարգերին՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն «Գնումների աջակցման կենտրոնի» հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա (02.06.2014 թվականից ի վեր, №11/6-350 և №11/21-116):